ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΛΟΥΣ - ΙΔΡΥΤΕΣ
1. CARRIERS CHARTERING CORP. S.A.
2. OPTIMA SHIPPING SERVICES S.A.
3. CLARKSONS PLATOU (HELLAS) LTD
4. DNA MARITIME INC.
5. Μ AND F CHARTERING S.A.
6. SEA POWER MARITIME INC
7. HELLASCHART LTD
8. DORIC SHIPBROKERS S.A.  
9. URSACHART S.A.  
10 NAVATRADE S.A.  
11 OINO SHIPBROKERS CO LTD
12 WAVEBLUE SHIP.CONSULTANTS S.A.
13 ΙΝΤERMODAL SHIPBROKERS
14. ACROPOLIS CHARTERING INC.  
15. BULKERS SHIPBROKING CO LTD
16. OPTIMA CHARTERING LTD  
17. NETWORK ENTERPRISES CO LTD
18. ALLIED SHIPBROKING INC
19. ROSS SHIPBROKERS CO LTD
20. VEGA STAR MARITIME SA  
21. MARINE CONTRACTORS INC
22. TRAMP MARITIME INC
23. ΑΤΗΕΝΙΑΝ SHIPBROKERS S.A.
24. ALMA NAVIGATION S.A.
25. ALEMAR SHIPPING LTD  
26. BELNAV INC.  
27. WEBERSEAS (HELLAS) S.A.
28. PRIMAL MARINE LTD  
29. ANDIROVITHOS SHIPPING LTD